Author: doanhson91

1 4 5 655 / 55 POSTS
LG vẫn còn ôm mộng chế chip riêng cạnh tranh với Samsung và Huawei

LG vẫn còn ôm mộng chế chip riêng cạnh tranh với Samsung và Huawei

Mặc dù trong quá khứ LG từng thất bại một lần trong việc chế tạo và sả ...
Không ngờ chỉ 1 tháng mà Xiaomi bán được nhiều smartphone đến vậy

Không ngờ chỉ 1 tháng mà Xiaomi bán được nhiều smartphone đến vậy

Nhiều khả năng kết thúc năm nay Xiaomi sẽ nhận được quả ngọt và lấy lạ ...
1 4 5 655 / 55 POSTS