Category: Giáo dục

Giáo dục

1 2 329 / 29 POSTS
Hàng trăm người dân tập trung phản đối sáp nhập trường

Hàng trăm người dân tập trung phản đối sáp nhập trường

Theo đó, từ ngày 23/8 đến nay, hàng trăm người dân xã Quảng Phúc, huy ...
Hà Nam: Xét tuyển đặc cách vào viên chức với 1.470 giáo viên mầm non

Hà Nam: Xét tuyển đặc cách vào viên chức với 1.470 giáo viên mầm non

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có đề nghị về phương án tuyển d ...
Giáo viên nhắn tin “OK” trả lời phụ huynh gây tranh cãi

Giáo viên nhắn tin “OK” trả lời phụ huynh gây tranh cãi

Mới đây, trên một diễn đàn, có thành viên chia sẻ về tình huống phụ h ...
1 2 329 / 29 POSTS